Efficiënt
Bouwen


Ontwerp en bouw op elkaar afgestemd.

Efficiënt ontwerpen, bouwen en wonen dankzij meer standaardisatie

Modular Open System for Architectural Design

Het uniform MOSARD®-maatsysteem is een driedimensionaal grid dat opgebouwd is op basis van veel voorkomende maatvoeringen in de bouwsector en standaard maatvoeringen die terugkomen in het ontwerpen van gebouwen.
Dit maatsysteem vormt de basis voor de op elkaar afgestemde ontwerp- en bouwcomponenten.

Sneller bouwen

Het innovatief systeem van MOSARD spitst zich toe op de volledige bouwketen: van architect, aannemer, bouwelementenfabrikant en leverancier tot bij de bouwheer of bewoner. Dankzij het hanteren van één uniform maatsysteem wordt het ontwerp- en bouwproces op elkaar afgestemd en kan een aanzienlijke efficiëntie-winst bekomen worden.

Geen onvoorziene bouwkosten meer dankzij bouwindustrialisatie

Afspraken en protocollen staan reeds vast en voor elk bouwelement is alles op voorhand al uitgeschreven, waardoor de studie- en productiekosten verlagen, de complexiteit binnen het bouwproces vermindert, met lagere of geen faalkosten tot gevolg.<br>