Zoekresultaten 0

Korte projectomschrijving

Vlaanderen Circulair gelooft in het project 'Passiefrijhuis in de stad' in het kader van de meest recente call ‘circulaire bouweconomie’, met een mooie projectsubsidie voor een boeiend en uitdagend renovatietraject. Een oud, uitgeleefd rijhuis ondergaat een metamorfose tot passiefrijhuis waarin zoveel mogelijk circulaire, klimaatneutrale principes worden toegepast.

Dankzij de projectsubsidie van Vlaanderen Circulair wordt het mogelijk een diepgaande begeleiding op te zetten voor de eigenaren van dit pand. Zo zullen de partners knelpunten en kansen in de klantenreis, de bouwpraktijk en de trajectbegeleiding identificeren. Doel is een bredere trajectbegeleiding voor circulair, klimaatneutraal verbouwen te ontwikkelen, gericht op onder meer particulieren, renovatiebegeleiders, bouwprofessionals en overheden.

Men bracht specialisten samen om te bestuderen hoe het bouwproces in Mechelen verloopt, welke bouwactoren nodig zijn en welke nieuwe competenties van hen verwacht worden. Circulaire innovatieve oplossingen worden afgetoetst aan de praktijk, budget en uitvoeringskwaliteit worden bewaakt. Een circulaire renovatie is technisch heel wat uitdagender dan een nieuwbouw.

Het volledige begeleidingsproces zal dienen als roadmap voor de ontwikkeling van een opleiding voor renovatiebegeleiders die particulieren kunnen ondersteunen bij hun circulair bouwproject. De projectresultaten zullen ook worden verwerkt in een technische opleiding circulair verbouwen.

Digital twin/BIM-model

Voor het zichtbaar maken van de technische uitdagingen en de oplossingen voor de uitvoering worden bouwdetails uitgewerkt in een digital twin/BIM-model. Deze worden beschikbaar gesteld aan de professionele bouwer, zowel ontwerper als uitvoerder, via initiatieven zoals het Elementpaspoort van MOSARD.

De opdrachtgever kan beschikken over een extensief post-interventie/as-builtdossier dat als handleiding van de woning fungeert. Op termijn kan dit dossier deel gaan uitmaken van het Woningpaspoort. Daarnaast wordt de betaalbaarheid van circulair (ver)bouwen voor de particulier in kaart gebracht.

Marktpotentieel

Dit project richt zich tot het marktsegment circulair renoveren dat vandaag nog in volle ontwikkeling is. Een flexibele markt kan oplossingen aanbieden voor problematieken die een individuele bouwer of verbouwer ervaart. Dat er vandaag nog geen oplossingen zijn, wil niet zeggen dat die er morgen niet zijn.  

De partners in dit project zijn onder meer Pixii, VIBE, MOSARD, UHasselt en Stad Mechelen.

Passiefrijhuis in de stad | Mechelen

Opdracht:
Renovatie
Functie:
Rijwoning
Locatie:
Mechelen
Opdrachtgever:
Christophe Lambrechts & Karen Verhasselt
Status:
Aanbesteding

Gegevens ontwerper
TVdS architecten
e. info@tvds-architecten.be
t. +32 15 41 02 08
https://www.tvds-architecten.be/

Meer projecten