Zoekresultaten 0

Label

Uw garantie op creatieve modulariteit.

De hoeksteen van MOSARD zijn de MOSARD-labels. Iedere bouwcomponent die we opnemen in de MOSARD-Library draagt een label en heeft gekende eigenschappen. Het label vormt de garantie voor de compatibiliteit, modulariteit en circulariteit van de elementen. Alle afzonderlijke componenten in de Library hebben een elementpaspoort die hun eigenschappen specifieert en het beheer ervan vereenvoudigd.

We onderscheiden drie labels

Member
Voor alle leden van MOSARD. Mag vermeld worden bij de bedrijfsnaam en op de verpakking van elk modulair en/of circulair bouwcomponent, -element of materiaal die/dat:
  • opgenomen is in de ‘Library’
  • een elementpaspoort bevat.

Word nu lid en ontvang het ‘Member’ label!

Compatible
Voor producenten, fabrikanten, leveranciers en aannemers. Word vermeld bij elk modulair en/of circulair bouwcomponent, -element of materiaal die/dat:
  • opgenomen is in de ‘Library’
  • een elementpaspoort bevat
  • compatibel is met het uniform maatsysteem
  • een 3D BIM-model bevat.

Plaats jouw product in 'Library' en word ‘Compatible’!

Certified
Voor bouwheren en projectontwikkelaars. Word vermeld bij elk modulair en/of circulair gebouw dat:
  • compatibel is met het uniform maatsysteem
  • een BIM-model bevat opgebouwd uit 3D bouwdelen of -componenten
  • elementpaspoorten bevat voor elk aanpasbaar of demonteerbaar bouwdeel.

Maak jouw vastgoed circulair en word ‘Certified’!

Het circulair elementpaspoort

Elke component bevat gegevens voor de volledige levenscyclus, onderhoud, materialisatie en demontage tot hergebruik. Dit is het elementpaspoort. Het bevat onderscheidingscriteria op compatibiliteit, rastermaten, circulariteit, prestaties en materialen.

Elk paspoort is volledig digitaal en krijgt tevens een unieke online koppeling. Dit paspoort biedt klanten ook een circulaire kwaliteitsgarantie, dat als QR-code op gecertificeerde componenten en in productfiches is vermeld.

Voeg jouw product toe en ontvang jouw paspoort

Volg de levenscyclus van je gebouw

Elke component bevat gegevens voor de volledige levenscyclus, onderhoud, materialisatie en demontage. De MOSARD bouwcomponenten zijn voorge-engineerd, onderzocht en ontwikkeld met het oog op modulariteit en hergebruik. Zo is de nodige informatie met betrekking tot duurzaamheid en onderhoud al op voorhand gekend, zelfs in bij de ontwerpfase van je project.

Internet of Things
Denk aan het gebruik van sensoren die zelf de fabrikant via internet op de hoogte brengen van de nodige onderhoud of eventuele storingen. Hierdoor kunnen bouwpartners proactief te werk gaan en onderhoud en herstellingen uitvoeren zonder dat de bouwheer hier zelf mee belast wordt.

Living as a service
Wij steunen bouwbedrijven toe die een duurzamere relatie met hun bouwheer wensen aan te gaan. Dankzij MOSARD zijn er tal van nieuwe bouw –en woonformules mogelijk die de eigenaars een veel duidelijker perspectief bieden op lange termijn.

Meer weten over elementpaspoorten en uw gebouwbeheer?