Let’s compose
buildings.

Zoekresultaten 0

MODULAR OPEN SYSTEM FOR ARCHITECTURAL DESIGN

Open systeem voor modulair en circulair
ontwerpen, bouwen en wonen.

Living

Betaalbaar circulair wonen.

Starterswoningen, meegroeiwoningen, collectieve woningen en zelfs kantoren of hallen kunnen met MOSARD worden samengesteld. Het gebouw laat zich makkelijk aanpassen aan je wijzigende behoeften of wordt als losse elementen hergebruikt. Duurzaam, tijdloos, slim en je kunt alle kanten uit in design. Gebouwen die kunnen groeien of aanpasbaar zijn, wat wil je nog meer? Ontdek hier modulaire en circulaire concepten van architecten.

Ontdek de mogelijkheden

Library

Dankzij compatibele bouwcomponenten verzameld in één centrale bibliotheek.

De digitale bibliotheek bevat compatibele bouwelementen die naadloos in elkaar passen, allen volgens het open maatsysteem van MOSARD. Architecten kunnen met die elementen circulaire gebouwen componeren. Nieuwe elementen, die volgens de MOSARD-sjablonen werden gefabriceerd, worden erin opgenomen. Je vindt er nieuwe, herbruikbare en ook gebruikte elementen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zowel voor exterieur tot interieur, voor nieuwbouw tot renovatie, van generiek tot fabrikantspecifiek tot tweedehands.
Maak ook al jouw modulaire en circulaire BIM-componenten bereikbaar voor architecten en aannemers.

Plaats jouw eigen element

System

Opgebouwd volgens een open uniform maatsysteem.

MOSARD® staat voluit voor Modular Open System for Architectural Design. Zelf bouwen wij niet. MOSARD is een ‘open source’ maatsysteem dat voor iedereen toegankelijk is. Het is opgebouwd is op basis van veel voorkomende maatvoeringen in de bouwsector. Dit maatsysteem vormt de basis voor de op elkaar afgestemde ontwerp- en bouwcomponenten.

Ontwerp en bouw één op één op elkaar afgestemd.
Dankzij standaardisatie en co-creatie kan iedereen binnen de bouwketen niet enkel efficiënter en met meer tijdswinst bouwen, maar ook gebouwen creëren die flexibel, betaalbaar én circulair zijn. Ze kunnen gedurende hun levensloop gemakkelijk aangepast worden aan wijzigende behoeften en hun onderdelen zijn herbruikbaar.

Naar de MOSARD standaarden

Co-create

Uniek door co-creatie en samenwerking met de volledige bouwketen.

Mosard is een open en onafhankelijk platform en brengt bouwpartners samen om unieke componenten te engineeren. Maak deel uit van het bouwen van de toekomst. Maak als architect of designer een ontwerp op het raster van MOSARD of fabriceer een onderdeel volgens de vaste sjablonen en je bent mee. Je ontwerp of bouwelement overleeft de tand des tijds, in de MOSARD-bibliotheek en in de realiteit. Je behoudt alle creatieve vrijheid en alle fabrikanten mogen meedoen om circulaire projecten te realiseren. Waar wacht je op?

Label

Met een label als garantie voor compatibiliteit.

Alle componenten worden op voorhand afgetoetst en krijgen een circulair label. MOSARD certificeert, op basis van maatvoering en compatibiliteit, offsite (prefab) bouwelementen voor alle bouwdelen: van deuren tot daken.

Ontvang jouw MOSARD label

Re-use

Hergebruik van uitwisselbare componenten.

Het uniforme maatsysteem van het Modular Open System for Architectural Design garandeert dankzij een label gemakkelijke modulaire bouw – uitbreiden – en ook hergebruik. Demonteerbare componenten met uniforme maten kunnen tweedehands verkocht en ingeruild worden, waardoor gebouwen hun waarde meer behouden en duurzame formules en relaties ontstaan. Wonen wordt zo meer betaalbaar en veel milieuvriendelijker. Dat willen we toch allemaal?

Naar tweedehands componenten en elementen

Facility

Beheer en onderhoud dankzij elementpaspoorten.

Elke component in de MOSARD-bibliotheek bevat een paspoort met onderscheidingscriteria op compatibiliteit, modulariteit, circulariteit, prestaties en materialen. Dat paspoort is volledig digitaal en vind je als QR-code terug op gecertificeerde componenten.
Volg voortaan de levensloop van jouw gebouw per bouwdeel of -component.

Naar het elementpaspoort

MOSARD voor jou

Snel fabriceren met minder productiekost:

het uniforme maatsysteem maakt dat produceren, leveren en voorraadbeheer een stuk eenvoudiger worden.

Minder marketing & eenmalige engineering:

MOSARD steunt uiteindelijk op de herhaling van goede ontwerpen en concepten.

Hoger rendement machinepark:

vereenvoudiging maar meer automatisatie mogelijk en dus een betere benutting van de capaciteit.

Online & up-to-date BIM bibliotheek:

elk gecertificeerd element heeft een geïnventariseerd paspoort en rechtstreeks productcodes.

Extra verdienmodel:

bouwpartners kunnen hun compatibele bouwelementen online aanbieden en mee surfen op een kwaliteitslabel inzake ‘modulair & circulair bouwen’.

Lead generation via platform:

zichtbaarheid op MOSARD zorgt voor nieuwe klanten en positioneert de bouwpartner als een pionier en innovator.

Co-creators & sponsors